Čo je to dendroplan pozemku

Čo potrebujete, aby vaše stránky vyzerali veľkolepé? Nespoliehajte sa na svoju myseľ a kontaktujte odborníkov! Vytvoria príslušný dendroplan, ktorý bude odrážať všetky vaše požiadavky a priania. Nie je náhodou, že má dôležité miesto v zložení projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná pri vypracovaní krajinného plánu parku alebo záhrady.

Vizualizácia dendroplanu lokality s rozlohou 10 hektárov

Čo je na výkrese dendroplan

Na to si všimne všetky rastliny, ktorých pristátie je plánované na zemi.

Výber stromov sa vykonáva tak, aby ich vzhľad zodpovedal všeobecnému štýlu, ktorý definujete vy a váš návrhár. Sadenice by sa mali navzájom kombinovať kvôli biologickým vlastnostiam. Okrem elektrární sú na pláne vyznačené aj rôzne zóny a ich hranice, cesty a umiestnenie budov - existujúce a plánované na výstavbu. Takže všetko, čo by malo rásť na zemi, bude jasne viazané na tvrdé povrchy alebo tvrdé línie.

Takúto krásu môže vytvoriť len odborník
.

Dendroplan lokality berie do úvahy tieto body:

  • umiestnenie a štýl prideľovania pôdy;
  • rôzne charakteristiky zariadení nachádzajúcich sa na ňom (ekologické, \ tbiologické);
  • zloženie pôdy, osvetľovanie pozemku atď.;
  • prianie zákazníka (čo je nepochybne najdôležitejšie).

Medzi črty tohto plánu možno uviesť: veľkosť stromov je na ňom uvedená v maximálnych hodnotách charakteristických pre dospelú rastlinu. To umožňuje vziať do úvahy vzdialenosť medzi sadenicami pri sadení, pretože v tomto čase sú ich veľkosti oveľa menšie, ako sú uvedené v dendroplante.

V čase vypracovania projektovej dokumentácie sa vyhotoví schematické znázornenie umiestnenia zelených plôch. Je označený vo forme zlomku, v čitateli ktorého je uvedené poradové číslo stromu alebo kríka, zapísané v registri av menovateli - počet semenáčikov tohto typu (odroda) zahrnutých do skupinovej výsadby. Ak je strom jeden, potom menovateľ chýba.

Kompetentné vypracovanie plánu pomôže zabezpečiť, že záhradný pozemok bude vyzerať najlepšie a bude odrážať postoj vlastníkov. Pri vývoji dendroplanu v parku berie dobrý špecialista do úvahy, ako bude vyzerať celá kompozícia. Hlavná vec je, že kríky, ktoré sú dekoratívne, zároveň aj užitočné pre majiteľa stránky. Okrem toho musia plniť svoju funkciu organizovania spoločného priestoru.

Takto vyzerá krajinný projekt
.

Pri výbere materiálu na výsadbu sa berie do úvahy dôležitý faktor - absolútna odolnosť druhu voči mrazu. Mal by byť charakteristický pre región v roku 2006. \ Tbude realizovaný navrhovaný krajinný projekt.

Dôležitosť miezd

Mzdový list je povinný dokument, ktorý je súčasťou súpravy dendroplan. Obsahuje zoznam vysadených plodín, najvhodnejších pre túto pôdu. Krajinný dizajnér musí brať do úvahy želania zákazníka, ako najviac zainteresovanú a vplyvnú osobu.

Dendroplan a kontrolný zoznam spravidla nemôžu existovať oddelene, ale predstavujú jeden celok. Niekedy sa niekedy chová ako dodatok k vysvetľujúcej poznámke, ktorá je zostavená na všeobecnom pláne.

Je vhodné zamyslieť sa nad integritou zloženia
.

Do miezd sa zapisujú tieto údaje:

  • odroda, vzhľad a okrasné formy stromov plánovaných na výsadbu;
  • 41. individuálne číslo každého stromu alebo kríka;
  • charakteristiky každého druhu - výška, typ koreňového systému, dekoratívne prvky;
  • projekcia korunky;
  • počet sadeníc každého druhu;
  • 45. názov zariadenia (v národných a latinských jazykoch).

Pristátie sa zaznamenáva v tomto dokumente v špecifickom poradí, tj v skupinách. Do prvej skupiny patria ihličnany, druhý - listnatý, potom - ovocné stromy a vinič.

Každý ker vyjadrený v účtovnej dokumentácii

Takáto dokumentácia vám umožňuje vopred naplánovať nákup potrebných odrôd a druhov rastlín, aby sa predišlochyby spojené s amatérskymi záhradkármi, ako aj šetriť finančné prostriedky. Je lepšie ich stráviť na dobre zostavenom dendroplan!