Vetranie suterénu a pivnice súkromného domu - rôzne schémy zariadenia a ich vlastnosti

Efektívne využívanie pivníc a pivníc nie je možné bez normalizácie teplotných a vlhkostných parametrov vzduchu, pretože nedostatočná výmena vzduchu prispieva k zvýšeniu vlhkosti, čo vedie k zničeniu stropu a stien plesňou a tiež negatívne ovplyvňuje bezpečnosť zeleniny a domácej konzervácie, ktoré obyčajne zapĺňajú pivnice. a pivnice. Správne usporiadané vetranie garáže s pivnicou pomôže zabrániť predčasnej korózii karosérie. Kvalitné vetranie suterénu súkromného domu umožní, aby bola oblasť, ktorá bola predtým málo využívaná, vhodná na ďalšiu výstavbu ako dielňa, posilňovňa alebo sklad. Zvážte dnes viac informácií o tom, ako urobiť vetranie v pivnici, v suteréne garáže alebo súkromného domu. Všeobecné pochopenie podstaty procesov bude impulzom pre praktické uplatňovanie získaných informácií, čo nakoniec umožní racionálne využívanie využiteľnej plochy.

Charakteristiky zariadenia na vetranie v pivnici

Ako je uvedené vyššie, účinné vetranie suterénu v garáži je jednou z nevyhnutných podmienok pre bezpečnosť vozidla, ale tu sa berie do úvahy len technický aspekt likvidácie.žehlička počas dlhšieho pobytu v prostredí s vysokou vlhkosťou. Oveľa dôležitejšie je, že vysoká koncentrácia výparov palív a mazív vo vzduchu, produkty spaľovania paliva (spaliny) môžu byť nebezpečné pre zdravie. Preto je nevyhnutné zo všetkých možných možností vybrať najúčinnejšie vetracie zariadenie v suteréne, berúc samozrejme do úvahy ekonomickú uskutočniteľnosť.

Charakteristiky prírodného zariadenia v suteréne

Mechanicky vetrané vetracie zariadenie v suteréne môže byť nákladné. V technických miestnostiach je vhodnejšie využiť možnosť zabezpečenia prirodzeného vetrania na princípe prirodzenej recirkulácie vzduchu. Na zavedenie takéhoto ventilačného systému je potrebné zariadenie na odvod a prívod. Vstup výfukového potrubia by mal byť pod stropom a prívod by mal byť v protiľahlom rohu miestnosti, čo najbližšie k stene, vo výške 0,5 m od podlahy.

Aby sa zabezpečila optimálna trakcia, umiestnenie vstupu sacieho potrubia by malo byť hlboko pod výfukom
.

Toto umiestnenie zabezpečí optimálnu cirkuláciu vzduchu. Čerstvý vzduch vstupuje do zásobníka cez sacie potrubie a vyfukuje vyhorený vzduch. Odstránenie znečisteného vzduchu prebieha prirodzene cez výfukové potrubie. Rýchlosť prúdenia vzduchu cez kanály priamo závisí od výšky výfukového kanálateplotné rozdiely v suteréne a vonku. Výška odvzdušňovacieho výfukového potrubia musí byť nad úrovňou strechy alebo hrebeňa strechy, až potom bude záver výfukového vzduchu účinný. Zo zrejmých dôvodov je bezpodmienečne nutné dodávať vývod potrubia ochranným štítom alebo deflektorom. Ak existuje technická možnosť položiť vzduchový kanál v blízkosti dymovodu vykurovacieho kotla alebo ohniska, uistite sa, že ho používate - takéto usporiadanie zvýši trakciu vo výfukovom potrubí (v dôsledku dodatočného ohrevu). Je žiaduce dodávať obe vzduchové kanály so špeciálnymi ventilmi, aby sa zabránilo zamrznutiu skladovania v extrémnom chlade.

Časť potrubia prechádzajúca podkrovným priestorom musí byť izolovaná.

Možnosť s prívodným a výfukovým potrubím

Pre malé skladovacie priestory môžete použiť trochu zjednodušenú konštrukciu. Kanál na prívod a odvod vzduchu je určený na prívod čerstvého vzduchu a odstránenie odpadu s jedinou drevenou konštrukciou obsahujúcou prívodný a výfukový kanál. Zjednodušená schéma vetrania v pivnici v tomto prípade umožňuje zachytenie veľmi malého množstva vzduchu na výmenu vzduchu.

Schéma vizuálne znázorňuje spôsob zariadenia na prívodné a odvodné vetranie s dvojkanálovým vzduchovým kanálom s ventilom na nastavenie ťahu
.

V pivnici je tiež možné mať vetracie zariadenie bez vedenia prívodného vzduchu. Prúdenie vzduchu sa v tomto prípade bude vykonávať cez rôznetrhliny, netesnosti.

Ak je suterén mierne nad úrovňou zeme, najlepšou voľbou by bol prívod vzduchu cez špeciálne usporiadané dýchacie cesty (nevyhnutne vybavené mriežkami pre hlodavce).

Nútená metóda

Hlavnou nevýhodou prirodzeného vetrania je závislosť od poveternostných podmienok, napríklad v zime je vetranie najefektívnejšie vďaka veľkému rozdielu teplôt, možno povedať, že je aj nadmerne účinné, takže je potrebné uzavrieť zimu na zimu používa sa na prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo zamrznutiu suterénu. V lete z dôvodu malého teplotného rozdielu nemusí prirodzené vetranie postačovať na organizovanie optimálnej výmeny vzduchu. Správne vetranie pivnice by malo poskytnúť dočasné ťažkosti pri výmene vzduchu. Vyššie uvedený systém vetrania je možné vylepšiť pomocou prídavného zariadenia výfukového potrubia pomocou ventilátora. Je nežiaduce vybaviť prívodný kanál ventilátorom pre trvalú prevádzku, pretože intenzívne vstrekovanie vstupného vzduchu s nedostatočnou účinnosťou výfukového kanála prispeje k vyfúknutiu kontaminovaného vzduchu rôznymi netesnosťami a prasklinami.

V suteréne, ktorý sa používa na vybavenie rekreačnej oblasti
, bude potrebné nútené vetranie a odsávanie.

Systém kombinovanej ventilácie sa používa vtedy, keď je potrebné suterén rýchlo vypustiť. Inštalácia elektrického ventilátora v prívodnom otvorepotrubie urýchli výmenu vzduchu na požadovaný výkon v čase, keď je prirodzené vetranie neúčinné. Intenzívne vstrekovanie vzduchu s otvoreným otvorom a otvorenou klapkou vo výfukovom kanáli zabezpečí rýchle schnutie miestnosti pri vysokej vlhkosti počas teplých teplých dní. Inštalácia ventilátorov v prívodnom a výfukovom potrubí má zmysel pre zariadenie na výmenu vzduchu v miestnostiach s veľkým priestorom. Práca takéhoto ventilačného systému bude vyžadovať značnú spotrebu energie. Ako môžete vidieť, vetranie v suteréne vlastnými rukami môže byť usporiadané celkom efektívne len pochopením podstaty procesov a starostlivým štúdiom problému.

Použitie automatizovaného systému

Vetranie vínnej pivnice by sa malo vykonávať pri zachovaní stability teploty a vlhkosti, čo je technicky možné len vtedy, ak sa používa kvalitná klimatická technológia. Myšlienky o tom, ako urobiť vetranie v suteréne "malá krv", možno realizovať v nezodpovednom rozhodnutí obísť potrebu rozvíjať technické požiadavky na prípravu miestnosti. Odchýlky chybných prepočtov zaťaženia v miestach napájania, pomer obslužného priestoru s potrebným výkonom zariadenia a ďalšie podrobnosti prípravných prác sa zdajú byť zanedbateľné. Nevyhnutná stabilita klímy môže poskytnúť iba vysokokvalifikovanú inštaláciu. V pivnici je možné vetrať vlastnými rukami, ale len vtedy, keďvhodnú prípravu a dôkladné preskúmanie danej problematiky. Ak je potrebné nainštalovať split systém (pre udržanie stability klimatických parametrov), je lepšie využiť pomoc vysokokvalifikovaných špecialistov.