Vykurovanie garáže: autonómne, vodné, elektrické - vyberáme optimálny systém

Garáž je technická miestnosť a je určená predovšetkým na skladovanie a údržbu vozidla. Aká je potreba vykurovania garáže? Po prvé, v nevykurovanej garáži v chladnom období roka sa hromadí vlhkosť, ktorá je privádzaná na karosériu a kolesá auta, najmä veľa sa dostáva do garáže so snehom a ľadom zmrazeným na dne. V dobre vyhrievanej garáži s dobrým vetraním sa vlhkosť privádzaná z ulice na dlhú dobu neponecháva, vďaka čomu karoséria auta nekoroduje. Po druhé, vo vykurovanej garáži je štartovanie motora oveľa jednoduchšie, čo výrazne predlžuje životnosť batérie a znižuje opotrebovanie štartéra a motora ako celku. Po tretie, v teplej miestnosti je oveľa ľahšie opraviť auto.

Kombinovaný alebo samostatný systém?

Vzhľadom na to, že vykurovanie v garáži je nesmierne potrebné určiť, teraz je na rade zavedenie tejto myšlienky. Ako vždy existuje viac otázok ako odpovedí. Je možné vykurovať garáž vlastnými rukami alebo potrebovať pomoc špecialistov Aké je najlepšie vykurovanie pre garáž, ako sa ukáže vFunguje to alebo ten vykurovací systém, bude to praktické? - Koniec koncov, pre vykurovacie zariadenie bude vyžadovať značné peňažné náklady, a to ako na samotnom vykurovacom systéme, tak aj na palive. Aby sme odpovedali na mnohé otázky, podrobnejšie zvážime všetky možnosti vykurovacieho zariadenia v garáži.

Je najvýhodnejšie vykurovať garáž postavenú v dome alebo na nej pripevnenú, na tento účel sa používa centrálny vykurovací systém domu. Ak je garáž samostatnou budovou, potom sa odporúča vykurovať ju vykurovacím systémom pre domácnosť, ak nie je vzdialená viac ako 40 m. Na cirkuláciu chladiacej kvapaliny bude potrebné ďalšie vodné čerpadlo. Zároveň je dôležité brať vážne tepelnú izoláciu garáže a podzemných potrubí, ktoré sú na nej položené. Výkon vykurovacieho kotla musí byť správne vypočítaný s prihliadnutím na dodatočnú spotrebu energie.

Použitie tohto typu vykurovania je výhodné z hľadiska bezpečnosti a úspory energie. S veľkou vzdialenosťou sa výrazne zvýšia tepelné straty, usporiadanie spoločného vykurovacieho systému nie je ekonomicky rentabilné, autonómne vykurovanie garáže bude oveľa efektívnejšie.

Spôsoby vykurovania garáže

  1. Ohrev vody.
  2. Vykurovanie drevom.
  3. Elektrické vykurovanie.
  4. Vykurovanie plynom.
  5. Vykurovanie odpadovým olejom.
  6. Vykurovanie prenosnými ohrievačmi.

Zásobovanie teplom vodou

Najbezpečnejším a najpohodlnejším je vykurovanie garáže teplou vodou, ktorá sa vykurujeprúdi cez kovové radiátory. Voda sa ohrieva vo vykurovacom kotle inštalovanom v inej miestnosti. Tento spôsob vykurovania garáže je možný za predpokladu, že garáž je postavená v dome, je súčasťou domu alebo je v tesnej blízkosti domu.

Týmto spôsobom je možné vykurovať niekoľko garáží nachádzajúcich sa v blízkosti, napríklad v garážovej hale alebo v továrňach. Tento vykurovací systém by mal pracovať nepretržite, keď je vypnutý, voda zamrzne, čo spôsobí, že sa systém stane nepoužiteľným. Ak je potrebné iba periodické ohrievanie garáže, potom sa ako chladiaca kvapalina používa nemrznúca kvapalina, ale tento spôsob ohrevu nemožno z dôvodu vysokých nákladov na nemrznúcu zmes označovať ako nákladovo efektívny.

Ohrev vody pre garáž sa odporúča, ak je garáž prístavbou alebo časťou domu
.

Možnosti tuhých palív

Garážové vykurovanie drevom alebo inými tuhými palivami sa používa vtedy, keď je elektrina alebo plyn nedostupná. Hlavnou výhodou je lacné palivo, často sa používajú domáce kachle typu „sporák“. Vykurovacie kachle - zdĺhavý proces. To vyžaduje časté obloženie palivového dreva, nízky odvod tepla, kúrenie je zle vykurované úplne (horúce v blízkosti sporáka, trochu ďalej - studené).

Často sa používajú hotové jednotky Buleryan. Takéto kachle vyžadujú položenie suchého palivového dreva raz za 5-12 hodín. Nevýhodou bulharskej inštalácie sú vysoké náklady, povinná izolácia celého komína, vážne znečistenie komína.keď je nevhodne ohriaty, veľká spotreba paliva.

Továreň na tuhé palivá Buleryan postavená v továrni je spoľahlivá, ale nie príliš lacná možnosť
.

Môže byť zložená z tehlovej pece. Týmto spôsobom zabezpečenia vykurovania v garáži je veľmi dôležité dobré vetranie. Ak je garáž je malá, potom z hľadiska požiarnej bezpečnosti, drevo kachle nie je najlepšia voľba. Koniec koncov, je potrebné usporiadať kachle tak, aby bola požiarna komora vonku a celá zadná časť je vo vnútri. Táto možnosť umožňuje reštrukturalizáciu steny s cieľom nainštalovať pec, a aby sa potrubia vyžaduje prestavbu strechy.

​​

Hlavnou nevýhodou ohrevu pece je možnosť vznietenia, ako aj prenikanie plynov z pecí do garáže.

Vykurovanie garáže elektrickou energiou

Toto je najjednoduchší spôsob vykurovania garáže, inštalácia elektrických ohrievačov je omnoho jednoduchšia ako inštalácia systému na ohrev vody, plynom alebo skladaním kachlí. Je pravda, že garáž musí byť elektrifikovaná a elektroinštalácia musí byť navrhnutá pre potrebné zaťaženie. Elektrický spôsob vykurovania garáže môžu byť stacionárne a prenosné ohrievače. Najdôležitejšie je správne zariadiť vykurovacie zariadenia v garáži.

Vykurovanie garáže elektrickou energiou je najjednoduchší spôsob organizácie, ale nie veľmi rentabilný na prevádzku z dôvodu nákladov na elektrickú energiu

Stacionárne ohrievače sú inštalované v špeciálne usporiadaných výklenkoch a uzavretéochrannými clonami, aby sa zabránilo ich náhodnému poškodeniu, vrátane auta pri neúspešnom vstupe. Inštalácia elektrických ohrievačov by mala prísne spĺňať bezpečnostné požiadavky, kým v garáži je zakázané skladovať palivo a mazivá, vozidlo musí byť v prevádzke. Pri inštalácii prenosných ohrievačov treba mať na pamäti, že ich použitie je možné len pod dohľadom osoby, tieto zariadenia by nemali byť ponechané v noci.

Elektrický infračervený ohrievač

Jedným typom elektrického vykurovania sú infračervené ohrievače. V dôsledku vysokej teploty ohrievača je možné ich použiť v garáži vo výške minimálne 2,5 m, okrem toho je potrebné povinné vetranie, pretože nie je možné úplne odstrániť odparovanie paliva v garáži. Zabráňte priamemu vystaveniu laku vozidla. Nainštalujte infračervené ohrievače nad vchodom do garáže, zatiaľ čo zariadite tepelnú oponu.

Výhodou elektrického vykurovania garáže je možnosť pravidelného používania, napríklad počas trvania opravárenských prác, nevýhodou sú vysoké náklady na elektrickú energiu.

Plynové vykurovacie garáže

V porovnaní s inými zdrojmi tepla, zemným plynom - najlacnejším palivom. Ale pre realizáciu plynového kúrenia v garáži bude potrebné prilákať špecialistu špecialistu, je dôležité používať iba továrenské vykurovacie zariadenia. Izba musíspĺňajú požiadavky hygienických noriem (výška stropu nie menej ako 2 m, prítomnosť dymových a ventilačných potrubí). Väčšina súkromných garáží nespĺňa existujúce normy, vzhľadom na malú plochu miestnosti. Splyňovanie zariadenia je veľmi problematické a drahé, je spojené s administratívou na vypracovanie projektovej dokumentácie a vydávaním technických podmienok.

Na vykurovanie garáže plynom je vhodné používať konvektor, plyn v ňom sa spaľuje v uzavretej komore, v tomto prípade je prenikanie oxidu uhoľnatého do miestnosti úplne vylúčené. Ak chcete nainštalovať plynový konvektor nevyžaduje konštrukciu komína cez strechu, budete potrebovať len otvor v stene pre prívod vzduchu a spalín. Inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky vykonávajú len pracovníci plynárenských služieb.

Výhodou tohto spôsobu realizácie vykurovania je automatizácia dodávky paliva, možnosť zabezpečenia nepretržitého vykurovania, vysoká účinnosť a spoľahlivosť vykurovacích zariadení. Hlavný plyn nie je vždy k dispozícii pre prístup do garáže, táto okolnosť sa dá nazvať hlavnou nevýhodou tejto metódy.

Infračervený ohrievač na skvapalnený plyn

Garáž je možné vykurovať skvapalneným plynom. Na tento účel sa používajú špeciálne tepelné zbrane, konvektory, keramické pece, plynové panely. Táto možnosť usporiadania vykurovania v garáži je považovaná za jednu z najdostupnejších a najjednoduchších. Keramická pec je kompaktná, nevyžaduje sakomín, valec so skvapalneným plynom, je žiaduce umiestniť vonku do špeciálnej krabice. Potrebujete len vyvŕtať dieru do steny pre hadicu.

Ako ohrievať s použitým olejom

Počas prevádzky vozidla je potrebná pravidelná výmena olejov. Nahromadené skúšky je možné použiť na vykurovanie garáže. Odpadový olej je predčistený a spracovaný v špeciálnych tepelných zariadeniach. Výhodou tejto metódy pri racionálnom využívaní recyklovateľných látok.

A nedostatok nestability práce (vykurovacie zariadenia často zlyhávajú v dôsledku rôznorodosti zloženia paliva).

Tepelné zariadenie na spaľovanie odpadového oleja

Používanie prenosných zariadení

Používanie prenosných elektrických tepelných zbraní, tepelných generátorov s priamym a nepriamym ohrevom, rôznych druhov mobilných sporákov je veľmi rozšírené. Garážové vykurovanie organizované prenosnými ohrievačmi nie je možné prevádzkovať nepretržite (používanie je možné len v prítomnosti osoby).

Automatický generátor tepla

Osobitosťou prenosných ohrievačov je nízka úroveň požiarnej bezpečnosti. Rôzne ohrievače ventilátorov s kvapalinovým výmenníkom tepla sú skutočne účinné: rýchlo ohrievajú vzduch v garáži. Existujú však určité obmedzenia na používanie offline po dlhú dobu bez ľudskej kontroly, čo nie je veľmi praktické.

Výberom možnosti offlinevykurovanie, pamätajte, že garáž je ohnisko-nebezpečná miestnosť, okrem auta, často ukladá horľavé materiály: zásoby paliva, mazivá, autokozmetika, pneumatiky na kolesá, atď Preto je požiarna bezpečnosť hlavnou požiadavkou na vykurovanie. Ďalším dôležitým a nevyhnutným predpokladom je vetranie, cez ktoré je z garáže odstránená vlhkosť, rôzne škodlivé a horľavé výpary a vetranie je potrebné v vykurovaných aj nevykurovaných garážach. Spôsoby a možnosti autonómneho vykurovania garáže sú zvolené s prihliadnutím na dostupnosť nosičov energie, charakter vykurovania (konštantné alebo periodické), veľkosť a umiestnenie garáže.

Ako vykurovať v garáži: video

Ako vidíte, existuje mnoho spôsobov, ako zabezpečiť vykurovanie garáží. Každý si vyberie, ako urobiť vykurovanie v garáži na vlastnú päsť, hlavná vec je zvážiť klady a zápory. Účinnosť akejkoľvek metódy do značnej miery závisí od správnej izolácie.